Kullanım koşulları

GİRİŞ

Ankara Temaşa Tiyatrosu’e Hoşgeldiniz. Aşağıda Ankara Temaşa Tiyatrosu servisleri için kullanım şartları, kuralları ve yasal sorumluluklar açıklanmıştır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları (“Sözleşme”), www.temasatiyatrosu.com sitesine üye olunmadan önce kullanıcı tarafından okunmalı ve aşağıda yer alan kutucuk işaretlenerek onay verilmelidir. Ankara Temaşa Tiyatrosu sitesini kullanarak (verdiği servislerden yararlanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak)  da İşbu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm maddelerini ve sözleşmenin eklerini tam olarak okuduğunu ve bunları kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek ve/veya Ankara Temaşa Tiyatrosu sitesini her kullandığınızda İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Beyanına da uyacağınızı kabul etmiş olmaktasınız.

Kullanıcı; Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm maddelerini ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni başta olmak üzere sözleşmenin eklerini tam olarak okuduğunu ve bunları kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek üyelik işleminin sağlanması veya üyelik kurulmaksızın Ankara Temaşa Tiyatrosu sitesini her kullandığında İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Beyanına uyacağını da beyan etmektedir.

Kullanıcı, üyeliğin tesis edilip edilmediğine bakmaksızın, Ankara Temaşa Tiyatrosu sitesinde yapacağı her işlem için; sitede yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, kişisel verilerinin şirketimiz nezdinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve kapsamda kaydedilmesini, kullanılmasını, saklanmasını, işlenmesini, güncellenmesini, 3. kişilerle paylaşılmasını ONAYLADIĞINI kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları aşağıdaki taraflar arasında elektronik ortamda teyit verilerek yürürlüğe girmiştir:

1. Ankara Temaşa Tiyatrosu
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Ankara Temaşa Tiyatrosu” olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı: Kayıtlı Kullanıcı
Ankara Temaşa Tiyatrosu’in servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.

KISALTMALAR

İşbu Kullanım Şartları’nda yer alan aşağıdaki ifadeler kendilerine aşağıda verilen anlamları ifade eder:

“Ankara Temaşa Tiyatrosu”, Ankara Temaşa Tiyatrosu. ve “www.temasatiyatrosu.com” adresindeki internet sitesini (“Site”),

“Kullanıcı”, İşbu Kullanım Şartlarını kabul ederek Site’ye üye olan ve Site vasıtasıyla veya Site üzerinden, Firma tarafından sağlanan ve/veya tedarik edilen hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

“Firma”, Site’de veya Site aracılığı ile Firma tarafından satışa sunulacak hizmetleri, Kullanıcı’ya Site’de yer alan ilan koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı’nın,  Ankara Temaşa Tiyatrosu’in Sitesi vasıtasıyla Firma tarafından sağlanan ve sunulan hizmetlerden ve bu hizmetlere ilişkin fırsatlardan ücreti karşılığında faydalanmasıdır. Ankara Temaşa Tiyatrosu’in Site içeriğinde sağlamış olduğu hizmetin kapsamı Kullanıcı ile Firma’nın bir araya getirilerek Firma’nın satmakta olduğu hizmetlerin Kullanıcılar tarafından Site’de belirtilen koşullarla satın alınmasıyla sınırlıdır. Dolayısıyla Kullanıcı Ankara Temaşa Tiyatrosu’in Sitede yer alan ürünlerin satıcısı, sağlayıcısı veya sunucusu olmadığının ve hizmetleri asıl sağlayan Firma ile Ankara Temaşa Tiyatrosu’in birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kişiler olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetler ve ürünlerin satışına ilişkin olarak tek sorumlunun Firma olduğunun bilincinde olduğunu ve Ankara Temaşa Tiyatrosu’in Sitede yer alan hizmetlerin sunulması, sağlanması ve satılması ile ilgili olarak herhangi bir taraf sıfatının ve dolayısı ile de bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

BUBİLET SİTE KULLANIM ŞARTLARI

www.temasatiyatrosu.com tüm üyelerin kullanımına açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

• Siteye üyelik formlarında veya Site içeriğine daha sonra eklenerek yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi beyan edilmesi, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler ve başta 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzereTürkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ve bunlara ilişkin sair mevzuata ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.

• Kullanıcılara kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur.

• Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün asli sorumlusudur.

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek Ankara Temaşa Tiyatrosu’e veya Kullanıcılara zarar verecek virus, trojan, program kırma (hacking) yazılımları ve diğer teknolojilerin kullanılması yasaktır. Kullanıcı, bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde Ankara Temaşa Tiyatrosu’in maruz kalacağı her türlü zararı ve ziyanı tazmin etmekle mükelleftir.

• Kullanıcı satın aldığı ürünün ücretini ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde Ankara Temaşa Tiyatrosu bu Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasını engeller ve Kullanıcı aleyhinde sair yasa yollarına başvurabilir.

• Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi ve değiştirilmesi halinde Ankara Temaşa Tiyatrosu Kullanıcı’nın üyeliğini derhal iptal edebileceği gibi ayrıca Kullanıcı’nın bu tarz eylemleri sebebiyle yol açtığı her türlü zarar ve ziyanı Kullanıcı’dan tazmini için her türlü yasal yollara başvurabilir.

• Yasal olarak reşit olmayan kullanıcılar Site’yi kullanamaz. Fark edildiği takdirde Ankara Temaşa Tiyatrosu bu kullanıcının Site’yi kullanmasını geçici olarak ya da tamamen engelleyebilir.

• Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, yayınlanması ve çoğaltılması veya Ankara Temaşa Tiyatrosu’in izni olmadan link vermesi kesinlikle yasaktır.

• temasatiyatrosu.com’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Ankara Temaşa Tiyatrosu, içeriğinde yer alan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Ankara Temaşa Tiyatrosu’in izni olmadan link vermek yasaktır.
Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Ankara Temaşa Tiyatrosu’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Ankara Temaşa Tiyatrosu’in bilcümle fikri mülkiyet haklarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Ankara Temaşa Tiyatrosu’in ilgililer aleyhine suç duyurusunda bulunmak da dahil kanundan doğan tüm hakları saklıdır.

• Ankara Temaşa Tiyatrosu’e iletilen tüm geri bildirimlerin kullanım hakkı Ankara Temaşa Tiyatrosu’e aittir. İstenildiği takdirde Ankara Temaşa Tiyatrosu tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu bilgilerin pazarlama amacıyla Ankara Temaşa Tiyatrosu tarafından kullanılabileceğini peşinen kabul eder.

SMS VE E-MAIL GÖNDERİM ŞARTLARI

1. Ankara Temaşa Tiyatrosu, üyelerine satın aldıkları fırsatların kodlarını ve sipariş numarasını Mail ve SMS olarak göndermektedir.

2. Ankara Temaşa Tiyatrosu, üyelerine sadece bilgi amaçlı (fırsatın iptal olması, tarihinin değişmesi, web sitesinde yapılan değişiklikler vb.) Sms ve Mail gönderimi yapmaktadır.

3. Ankara Temaşa Tiyatrosu, İşbu Sözleme uyarınca, Üyeleri’nin kendisine kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye İşbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme e-maillerini de e-posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerini cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini gerekçe belirtmeksizin Ankara Temaşa Tiyatrosu’e ücretsiz olarak ileterek, e-posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilir.

SORUMLUKLAR

1. Kullanıcı Sorumlulukları

• Kullanıcı, www.temasatiyatrosu.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile temasatiyatrosu.com’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı ayrıca satın almış olduğu hizmetlere ilişkin yürürlükteki özel kanunlar tahtında aranan hüküm ve şartlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin temasatiyatrosu.com’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

• Ankara Temaşa Tiyatrosu ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Ankara Temaşa Tiyatrosu tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklenmemesinden dolayı kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Ankara Temaşa Tiyatrosu sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcı Site üzerinden veya Site vasıtasıyla almış olduğu hizmetlerin Sitede o hizmet için belirtilen hizmet koşullarına tabi olduğunu, bu hizmeti satın almakla bu koşullara bağlı kalacağını ve herhangi bir değişiklik talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcının ödeme yaptığı hizmete ilişkin fiş, fatura ve benzeri belgeleri hizmeti kullandığı tarihte satıcı olan Firma tarafından düzenlenecek ve Kullanıcıya verilecektir.

• Kullanıcı, www.temasatiyatrosu.com’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin uyarıları ve notları silemez veya çıkartamaz.

• Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.temasatiyatrosu.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

• Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

İADE DURUMU

• Herhangi bir şekilde Site üzerinden satın alınan hizmetin Firma’dan kaynaklanan sebeplerle aksaması veya Firma tarafından hiç yerine getirilmemesi halinde bu aksaklığın ve yerine getirmemenin tek sorumlusu satış yapan Firma olup bu gibi durumlarda ücret iadesinin söz konusu olması halinde bu ücret iadesi Kullanıcı’ya firma tarafından yapılır.

• Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı İşbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Ankara Temaşa Tiyatrosu’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Ankara Temaşa Tiyatrosu, Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

• Kullanıcı, 4077 sayılı Tüketici Kanunu, Mesafeli Satışlar Uygulama Yönetmeliği ve bu konuda yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri tahtında Firma tarafından verilen her türlü hizmete ilişkin olarak Firma’nın aslen ve tek başına sorumlu olduğunu, hizmetlerdeki herhangi bir ayıp ve eksiklik sebebiyle veya Firma’nın üzerine düşen yükümlülüklerini Kullanıcı’ya karşı yerine getirmemesi sebebiyle yönelteceği her türlü talebin de muhatabının Firma olduğunu ve  Ankara Temaşa Tiyatrosu’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını veya herhangi bir garanti taahhüdü altında bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Ankara Temaşa Tiyatrosu Sorumlulukları: Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.temasatiyatrosu.com’yi geliştirmektir.

• www.temasatiyatrosu.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.temasatiyatrosu.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

• Ankara Temaşa Tiyatrosu, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Ankara Temaşa Tiyatrosu sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan Ankara Temaşa Tiyatrosu sorumlu tutulamaz.

• Ankara Temaşa Tiyatrosu, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.temasatiyatrosu.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Ankara Temaşa Tiyatrosu ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

• Ankara Temaşa Tiyatrosu’in Kullanıcılara verdiği hizmet Firma tarafından Kullanıcılara sağlanacak hizmetlerin satın alınması ve bu hizmetlerin koşullarının belirlenmesi için uygun bir ortam sağlanması ile sınırlıdır. Kullanıcı tarafından Firma’dan satın alınan hizmetin Firma’dan randevu alınmasını gerektirecek veya Firma ile rezervasyon yaptırılması gerekecek bir hizmet olması durumunda bu randevu ve rezervasyonlara ilişkin işlemler ve muameleler Kullanıcı ve Firma arasında yapılacak ve Ankara Temaşa Tiyatrosu’in bu hususta Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Sitemizin kullanıcı sözleşmelerini, kullanıcılarımız diledikleri zaman web sitemizi ziyaret ederek site kullanım şartnamesi ve koşullarını oturum açtıktan sonra görüntüleyip okuyabilirler. Ayrıca, kullanıcılarımız siteye giriş yaparak geçmiş tarihlerde faydalanmış oldukları hizmetler hakkındaki detayları inceleyebilirler.
Ankara Temaşa Tiyatrosu taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, İşbu Sözleşme’de herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Ankara Temaşa Tiyatrosu her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Ankara Temaşa Tiyatrosu’in İşbu Sözleşme koşullarını her zaman tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı olduğunu ve Sözleşme ve Kullanım Koşulları’ndaki her türlü tadilin Site’ye konulmakla taraflar arasında yürürlük kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ankara Temaşa Tiyatrosu, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde düzeltmeler ana sayfada yayınlanacaktır. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.temasatiyatrosu.com ‘de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve temasatiyatrosu.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Her türlü soru ve şikayet için yardım bölümüne bakabilir, sitemizde bulunan telefon numaralarından müşteri destek ve hizmet hattından bize ulaşabilirsiniz ya da info@temasatiyatrosu.com adresine mail atabilirsiniz.